Domů / Novinky / AED

AED

Markmed - AED  - Nejen pro sportovce    Na řadě míst jsou dnes dostupně umístěné přístroje označované jako AED (automatizovaný externí defibrilátor) - přístroj určený k co nejrychlejší laické resuscitaci za pomoci elektrických výbojů a navádí hlasitými mluvenými povely. Přístroje mají své standardizované označení, mapu dostupnosti (např. v aplikaci Záchranka), ale jak je to s připraveností k použití takovýchto přístrojů? A právě tady jsme při pořádání školení první pomoci pro firmy, sportovní kluby a laiky dospěly k poznání, že sice existuje velká osvěta o tom, co je AED, ale zároveň také velké obavy a neznalost jejich používání.

Proto jsme se rozhodli pořídit špičkové AED ve výbavě se cvičnými elektrodami a zároveň dětským klíčem pro pomoc nejmenším a obohatit tím naše akce o praktický trénink. Vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni o efektivitě a prospěšnosti výuky první pomoci u dětí a mládeže, přistoupili jsme k tomu, že jsme tuto výbavu AED dlouhodobě poskytly k užívání skautskému středisku Polaris v Pardubicích pro praktické nácviky a seznámení jejich členů. Pokud si každý z 280 dětí střediska vyzkouší manipulaci s přístrojem jsme přesvědčeni, že je to velmi prospěšné pro okolí a budeme věřit, že když bude někdo z nás nebo našich blízkých potřebovat pomoc, tak mu bude bez obav poskytnuta.